pulser logo

Občutite PULS svojih zaposlenih

Puls anketiranje vam bo pomagalo, da preprosto in hitro ugotovite trenutno zadovoljstvo zaposlenih glede določenih tem. Anketa lahko vsebujedo 15 vprašanj, ki jih je mogoče izbrati iz vprašalnika prejšnje Pulser raziskave ali ustvariti lastna.

Kratka anketa je odlično orodje za preverjanje učinkovitosti izvedbe akcijskega načrta, preverjanje sprememb znotraj določenega oddelka ali obravnavanje nenadnih tem. Posebnost PULS anket je, da se izvajajo pogosteje in se osredotočajo izključno na določeno temo, kategorijo, segment zadovoljstva ali pa oddelek podjetja.

Zakaj izvajati PULS anketo?

Merjenje uspešnosti akcijskih načrtov

Sistem opozoril v primeru odstopanj v zadovoljstvu zaposlenih

Sistem opozoril v primeru odstopanj v zadovoljstvu zaposlenih

Lastnosti PULS ankete

Spremljanje istih elementov skozi čas
Krajše od vprašalnika Pulser raziskave
Izvaja se pogosteje kot Pulser raziskava
(večkrat letno, občasno - na primer mesečno ali četrtletno)

Preprosto zaženite anketo

1. Spletna prijava

2. Izpolnitev vprašalnika

3. Prenos poročila

Vnesite podrobnosti PULS ankete (spletno / na papirju / kombinirano) in ustvarite vprašanja - z demografskimi vprašanji, oddelki in lokacijami lahko anketa vsebuje do 15 vprašanj, ki jih je mogoče izbrati iz vprašalnika Pulser raziskave ali pa jih je mogoče ustvariti kot lastna vprašanja z različnimi vrstami odgovorov (prosto besedilo, izbira med ponujenimi odgovori, več izbir med ponujenimi odgovori).

Po ustvarjanju se začne anketiranje z datumom, ki ga navedete ob prijavi. Glede na vpisane podrobnosti anketiranja se anketirancem pošlje obvestilo, da izpolnijo anketo, po potrebi tudi opomnik.

Poročilo jena voljo takoj po zaključku anketiranja za spletne izvedbe, za natisnjene vprašalnike pa po prejemu in vpisu izpolnjenih vprašalnikov. Poročila podrobno prikazujejo odgovore na vsako vprašanje in ustrezne komentarje. Če je anketa sestavljena iz vprašanj iz vprašalnika Pulser raziskave, je podan tudi primerjalni prikaz rezultatov teh vprašanj ter, če je izbrana cela kategorija zadovoljstva, eNPS in/ali ESI, je podan tudi prikaz skupne ocene kategorije, eNPS-a in ESI-a v primerjavi z rezultati prejšnje Pulser raziskave. Poročila je mogoče filtrirati glede na demografska vprašanja, oddelke, lokacije in dodatna vprašanja.