pulser logo

Izkoristite največ od poročil Pulser!

Po izvedenem raziskovanju boste prejeli strukturirane informacije od zaposlenih, ki vam bodo pomagale pri iskanju odgovorov na ključna vprašanja, ki prispevajo k izboljšanju upravljanja s človeškimi viri, povečanju angažiranosti in skupnemu zadovoljstvu zaposlenih. Z uporabo platforme PULSER boste dobili vpogled v sprožilce angažiranosti, ki vplivajo na raven učinkovitosti in zadržanja zaposlenih.

Ugotovili boste, kako visoka je stopnja angažiranosti vaših zaposlenih.

Enostavno boste prepoznali problematična področja, lokacije.

Odkrili boste močne strani podjetja in njegovih zaposlenih.

Poročila lahko enostavno generirate z enim klikom v obliki PDF-a ali Excela za podrobne statistične analize zadovoljstva.

Podatki, pridobljeni z raziskavo o izkušnjah zaposlenih, so prikazani številčno in besedilno v treh različicah poročila.

1. Osnovno poročilo

Prikaz rezultatov podjetja glede na vsa trdjenja z možnostjo filtriranja po želenih kriterijih (glede na dodatna vprašanja, demografijo, oddelke in lokacije).

Glede na 9 kategorij zadovoljstva, ki jih preiskujemo.
Ocena vsake posamezne izjave.
Angažiranost zaposlenih.
eNPS – delež zaposlenih, ki so pripravljeni priporočiti podjetje svojim prijateljem/družini.
ESI – Kazalnik zadovoljstva zaposlenih – preprosta mera zadovoljstva z delovnim mestom.
Delež izpolnjenosti.
Analiza demografskih podatkov.
Najbolje in najslabše ocenjene kategorije in vprašanja kot odlična podlaga za oblikovanje akcijskega načrta.

2. Primerjalno poročilo

Pregled rezultatov podjetja po vseh letih sodelovanja v raziskavi.

Prikaz rezultatov podjetja leto za letom.
Možnost filtriranja in primerjave posameznih oddelkov v istem letu ali po letih.
Ocena glede na kategorije.
Angažiranost zaposlenih.
ENPS.

3. Poročilo o primerjavi – Ugotovite, kako se odrežete v primerjavi z drugimi podjetji.

Primerjava rezultatov podjetja glede na vsa podjetja, ki sodelujejo v raziskavi, najboljša 3 podjetja in podjetja glede na osnovno in posebno dejavnost.

Primerjava kategorij zadovoljstva, angažiranosti, eNPS in ESI.
Pozicija na skupnem seznamu v vašem razredu velikosti (rezultat podjetja se ne razkrije javnosti, če podjetje ni med prvimi 3).